Usluge psihologa

Kada govorimo o porodicama dece sa smetnjama u razvoju, treba znati njihove osobenosti kako bi im bila pružena adekvatna podrška. Karakteristike ovih porodica mogu biti: dugotrajni stres koji datira od saznanja da dete ima smetnje u razvoju, zaštitnički odnos prema detetu sa smetnjama u razvoju i velika međusobna povezanost članova porodice. Nedovoljna socijalna uključenost i nepovoljan materijalni položaj često su dodatni faktori koji opterećuju ove porodice. Pored toga, neretko se suočavaju i sa predrasudama i stereotipima u životnim sredinama. Saveti i smernice koje porodicama i deci može dati psiholog samim tim su od velike važnosti.

Psiholog obavlja sledeće poslove na projektu:

  • Uzimanje opštih podataka od roditelja: kalendarski i mentalni uzrast, emocionalna, socijalna i motorna zrelost I interesovanje korisnika.
  • Rad u savetovalištu: kroz grupni rad sa roditeljima ojačaće se potencijali porodice za brigu o svom detetu. Targetiranjem porodica iz višestruko depriviranih sredina koje će imati psihološku podršku smanjivaće se rizik od razdvajanja i smeštaja u ustanovu.
  • Dijagnostifikovanje korisnika: procena ranog psihomotornog razvoja, nivo funkcionalnosti (govor, pažnja, mišljenje, pamćenje) usvojenost navika i socijalizacija
  • Psihološko testiranje korisnika vodeći računa o uzrastu i sposobnostima
  • Usluge intenzivne podrške uključuju aktivnosti savetovanja i psihološke podrške porodici na prihvatanju dijagnoze, realnom odnosu prema kapacitetima svog deteta, razumevanju potreba deteta i razvijanja znanja i veština da adekvatno odgovore na njih.
  • Evidentiranje prisutnosti i informisanje Mobilnog tima o eventualnim intervencijama.