Usluge patronažne sestre

Patronažna sestra obavlja sledeće poslove na projektu:

  • aktivno učestvuje u zdravstveno-vaspitnom radu
  • obavlja poslove medicinske sestre u sastavu mobilnog tima na terenu
  • asistira lekaru kod pregleda korisnika
  • ukazuje na blagovremene kontrole, preglede, lečenje korisnika
  • kroz kućne posete na terenu pruža medicinske usluge
  • pruža stručne usluge u skladu sa zahtevima projekta i potrebama korisnika
  • sarađuje sa stručnim-socijalnim radnikom i ekspertom u zajednici i ostalim stručnim radnicima iz sistema socijalne i zdravstvene zaštite
  • učestvuje u timskoj proceni potreba korisnika i definisanju individualnog plana usluga
  • učestvuje u ponovnom pregledu individualnog plana usluga