Usluge negovateljice

Negovateljice su zadužene za direktan rad sa korisnicima i pružanje usluge. One sprovode sve planirane i dogovorene aktivnosti s korisnicima i redovno vode evidenciju o tome beleženjem u dnevnike rada. Negovateljice  u direktnom radu s korisnikom realizuje aktivnosti po vrsti i trajanju u skladu sa individualnim planom usluge, s tim što se svaki korisnik mora posetiti minimum jednom mesečno. Za potrebe projekta angažovane su četiri negovateljice.

Negovateljice obavljaju sledeće poslove na projektu:

  • Identifikacija potreba dece
  • Komunikacija sa porodicom
  • Asistiranje prilikom uzimanja terapije
  • Prepoznavanje neuobičajenih ponašanja, obaveštavanje lekara
  • Pomoć pri zakazivanju intervencija
  • Upućivanje dece za aktivnosti samoposluživanja
  • Evidentiranje poseta i intervencija
  • Ostale usluge negovateljice
  • Evidentiranje i drugih potreba korisnika i rešavanje istih u skladu sa mogućnostima projekta