Usluge fizioterapeuta

Kretanje je osnova funkcionisanja svakog živog bića, a razvoj motorike osnova celokupnog psihomotornog razvoja. Kod dece sa smetnjama u razvoju često se, pored intelektualnih smetnji, javljaju i mnogobrojne motoričke disfunkcije. Hemiplegije, paraplegije i kvadriplegije ili pareze jedni su od najčešćih poremećaja kod dece. Ovakva ostećenja dodatno otežavaju kretanje i celokupno funkcionisanje u društvenoj zajednici. Zato je za decu ove populacije neophodan rad sa fizioterapeutom i redovni kineziterapijski tretmani.

Fizioterapeut obavlja sledeće poslove na projektu:

  • Sprovođenje medicinske rehabilitacije kroz funkcionalnu radnu terapiju i kinezi terapiju
  • Tretmani se primenjuju kroz individualni rad u vidu aktivnih, pasivnih i aktivno potpomognutih vežbi,
  • Vežbe kroz svrsishodan pokret, u vidu rada kroz određene tehnike ili konkretne zadatke (radna funkcionalna terapija)
  • Razvoj aktivnosti samozbrinjavanja kroz vežbe