Socijalne usluge

Postojanje i dostupnost usluga socijalne zaštite omogućavaju da deca sa smetnjama u razvoju i njihove porodice dobiju adekvatnu društvenu podršku, čime se poboljšava kvalitet njihovog života i zadovoljavaju njihove potrebe. Pružaoci socijalnih usluga su: socijalni (stručni  radnik) i negovateljice.