Partneri

Projekat „Nevidljiva deca“ zajedno realizuju Centar za socijalni rad „Kolubara“ Valjevo, Grad Valjevo i Dom zdravlja Valjevo.

Saradnja CSR Kolubara, Doma zdravlja i grada Valjeva je nastala kao skup dobre volje partnera, da deca koja su zaboravljena i nevidljiva, dobiju priliku za bolje i kvalitetnije funkcionisanje. Istovremeno će se ojačati potencijali porodice za brigu o svom članu kako bi dobili priliku za boljim funkcionisanjem, ostanku u biološkoj porodici I preveniraće se smeštaj u ustanove.

CSR Kolubara

CSR Kolubara ima ulogu istraživača i stručnog konsultanta za pružanje stručne podrške profesionalcima angažovanim u pružanju socijalnih usluga, sa fokusom na obezbeđivanju potrebnih preduslova za ostvarivanje  prava iz socijalne zaštite.

Projektne aktivnosti će se realizovati kroz više  strukturisanih faza. Prvi korak je mapiranje, odnosno identifikacija do 60 dece sa teritorije 35 Mesnih zajednica, koje obuhvataju 70 sela.   Procesu mapiranja prethodi detaljna analiza dobijenih podataka, edukacija angažovanih u direktnom radu sa korisnicima, priprema porodica i istraživanje potreba dece, njihovih navika, kao i procene samostalnog funkcionisanja. Nakon procesa mapiranja razviće se funkcionalni profil svih 60 mapiranih korisnika, kao i individualni plan rada za svako dete.

Dom zdravlja

Prilikom korišćenja usluga zdravstvene zaštite roditelji se suočavaju sa nejednakom dostupnošću usluga, posebno sa terapijskim tretmanima za koje postoje duge liste čekanja.

Mobilni tim će sastaviti plan neophodne podrške koji obuhvata preventivni pregled lekara, stomatologa i zakazivanje neophodnih intervencija, fizikalnu i kinezi terapiju u kućnim uslovima i  pomoć negovateljice.

Važan deo projektnih aktivnosti je i psihološka podrška porodici. Kroz rad savetovališta ojačaće se potencijali porodice za brigu o svom detetu. Targetiranjem porodica iz višestruko depriviranih sredina koje će imati psihološku podršku, smanjivaće se rizik od razdvajanja I smeštaja u ustanovu.

Kao što to i nauka pokazuje  život u porodičnom okruženju najstimulativniji je za razvoj, osamostaljivanje i funkcionisanje u društvu i dobra osnova u borbi sa razvojnim poteškoćama.

Zbog primećenog ograničenog pristupa odgovarajućimm zdravstvenim službama za decu sa razvojnim teškoćama, naročito iz nestimulativnih sredina, tokom trajanja projekta obezbeđivaće će se povezivanje roditelja sa svim službama koje su neophodne za optimalno zbrinjavanje deteta.

Grad Valjevo

Pitanje reforme društva je pitanje svih nas, i zato je važno da  zajedno stvaramo ambijent dostupan i po meri svakog deteta.

U Valjevu, kao i u celoj Srbiji broj dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom nije tačno poznat. Globalno prihvaćeno mišljenje je da  5% od ukupnog broja, su deca sa smetnjama u razvoju I invaliditetom.Teško je utvrditi tačan broj zbog neuklađenih definicija invalidnosti I nerazvijenosti instrumenata za procenu.

Izradom funkcionalnog registra, kroz ovaj projekat, grad Valjevo će uspostaviti jasno utvrđen broj dece sa smetnjama u razvoju I invaliditetom. Po završetku projekta dobiće se precizna lista korisnika, vrsta potreba I podrške na osnovu čega se može planirati cena koštanja usluge u narednom periodu. Gradske službe će imati pouzdane indikatore za ugovaranje novih usluga kao što su Porodični saradnik, Pomoć u kući ili proširenje usluge Ličnog pratioca za decu sa seoskog područja.

Nadležna gradska služba:

  • Učestvovaće u svim fazama projekta. Analiziraće uticaj preduzetih mera, pratiti realizaciju zdravstvenih I socijalnih uluga.
  • Unapređivaće koordinaciju I inkluzivnost usluga u zajednici za decu sa smetnjama u razvoju I invaliditetom I njihove porodice, a posebno usluge intenzivne podrške porodici iz ruralnih područja.
  • Razvijaće praksu informisanja porodica o pravima koja imaju deca sa smetnjama u razvoju.
  • Sprovedene usluge socijalne i zdravstvene zaštite će razvijati I obezbediti održivost kroz planiranje strateških dokumenata.