Lekarske usluge

Briga o zdravlju dece sa smetnjam u razvoju jako je važna za unapređivanje njihovog psihosocijalnog stanja. Uloga lekara u brizi i unapređivanju zdrastvenog stanja dece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica od velike je važnosti. Lekar je jedan od članova mobilnog tima projekta „Nevidljiva deca“. Mobilni tim tokom trajanja projekta izlazi na teren i vrši procenu korisnika. Lekar svojim radom postavlja ciljeve i zadatke kojima će se uticati na poboljšanje zdravstvenog stanja korisnika usluga i njihovih porodica.

Lekar obavlja sledeće poslove na projektu:

  • obavlja opšti pedijatriski pregled
  • procenjuje zdravstveno stanje korisnika i njihovih porodica
  • uočava i registruje minimalne malformacije kao i veće defekte
  • pruža stručne usluge u skladu sa zahtevima projekta i potrebama korisnika
  • sarađuje sa stručnim-socijalnim radnikom i ekspertom u zajednici i ostalim stručnim radnicima iz sistema socijalne i zdravstvene zaštite
  • učestvuje u timskoj proceni potreba korisnika i definisanju individualnog plana usluga
  • učestvuje u ponovnom pregledu individualnog plana usluga
  • postavlja ciljeve i zadatke za unapređivanje zdravstvenog stanja korisnika
  • vodi, popunjava i čuva dokumentaciju korisnika