Kriterijumi za prijem korisnika u uslugu

Kriterijumi za prijem korisnika za pružanje usluge na projektu „Nevidljiva deca“:

  • uzrast do 26. godina
  • utvrđen stepen invalidnosti, oštećenja od strane nadležne komisije
  • boravište na seoskom području sa teritorije grada Valjeva

Neophodna dokumentacija:

  • izvod iz matične knjige rođenih
  • zdravstvena knjižica
  • izveštaj lekara specijaliste
  • rešenje nadležne lekarske komisije