Saznajte više u vezi projekta

Nevidljiva deca

O projektu

"Nevidljiva deca"

Centar za socijalni rad „Kolubara“ Valjevo, Grad Valjevo i Dom zdravlja Valjevo zajednički realizuju projekat “The invisible children” (Nevidljiva deca) - Uspostavljanje nove socijalne usluge za decu u ruralnim područjima, koji je odobren za finansiranje od strane Evropske unije u okviru grant šeme „Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou“.

  • Usluge socijalnog radnika
  • Usluge negovateljice
  • Lekarske usluge
  • Usluge patronažne sestre
  • Usluge fizioterapeuta
  • Usluge stomatologa
  • Usluge psihologa

Šta očekujemo od projekta?

Ciljevi projekta
Nevidljiva deca

  • Podrška deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u ruralnim područjima grada Valjeva, kako bi ostvarili svoj pun potencijal kroz socijalno uključivanje.
  • Izgradnja kapaciteta grada Valjeva i gradskih socijalnih i zdravstvenih institucija, u cilju implementacije novih socijalnih usluga usmerenih na decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u ruralnim područjima.

Projekat "Nevidljiva deca"

Nedavne aktivnosti